ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อเข้าร่วม
การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2565

The 2022 National Population Conference

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ขยายเวลารับบทความถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


filler image

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด