การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

หัวข้อการประชุม

1) ผู้สูงอายุ  
2) ประชากรและสุขภาพ          
3) ประชากรต่างวัย                
4) ประชากรและการพัฒนา       
5) ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี      
6) คุณภาพชีวิตประชากร
7) การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง
8) อนามัยเจริญพันธุ์
9) ประชากรกับธุรกิจ
10) ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย

ส่งผลงาน

1. ส่งบทคัดย่อวิจัย (ภาษาไทย) ความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 (Cordia New 14)
ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2559
2. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
3. ส่งผลงานที่จะนำเสนอฉบับสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (Cordia New 14)
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ส่งมาที่ E-mail: ThaiPopulationAsst@gmail.com

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สามารถ Download แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่
สมาคมนักประชากรไทย
www.thaipopulation.org


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น.- 17.00 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด