การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567

The 2024 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567


ปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

ประเทศไทยจะรับมือกับวิกฤตทางประชากรได้อย่างไร

 

เสวนาวิชาการ

ฝ่าวิกฤตเด็กเกิดน้อย: ปัญหาเชิงโครงสร้าง ร่วมหาทางออกสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

 

กำหนดการ

บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์


 

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด