การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Download

download ใบสมัครลงทะเบียน กำหนดการ
download ใบสมัครลงทะเบียน Call for Abstract

หัวข้อการประชุม

1) ผู้สูงอายุ  
2) ประชากรและสุขภาพ          
3) ประชากรต่างวัย                
4) ประชากรและการพัฒนา       
5) ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี      
6) คุณภาพชีวิตประชากร
7) การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง
8) อนามัยเจริญพันธุ์
9) ประชากรกับธุรกิจ
10) ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ข้าราชการ/บุคคลทั่วไป 750 บาท
  • สมาชิก 600 บาท
  • นักศึกษา 500 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สามารถ Download แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่
สมาคมนักประชากรไทย
www.thaipopulation.org

Download download ใบสมัครลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียน | Registration Form

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น.- 17.00 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด