เสวนาออนไลน์ โหมโรง: ประชากรศาสตร์ข้ามสายกลายพันธุ์

กำหนดการเสวนาออนไลน์

“โหมโรง: ประชากรศาสตร์ข้ามสายกลายพันธุ์”

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

8.30 น.

เปิดห้องเสวนา

9.00 – 9.10 น.

กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ นายกสมาคมนักประชากรไทย

09.10 – 10.45 น.

เสวนา หัวข้อ “โหมโรง: ประชากรศาสตร์ข้ามสายกลายพันธุ์”

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

11.00 – 12.00 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาบทความจากการนำเสนอในการประชุมฯ

โดย ผู้ได้รับรางวัลนำเสนอบทความดีเด่นงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564 ได้แก่

 1. คุณฐิตินันทน์ ผิวนิล
 2. คุณลินรดา หิมมะ
 3. คุณศุภานัน สุวรรณสาม
 4. คุณเบญจพร โคกแปะ
 5. คุณณัฐวรรธ อุไรอำไพ
 6. คุณปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

12.00 น.

ปิดการเสวนา


ลงทะเบียน ฟรี


เข้าร่วมงานเสวนา ผ่าน ZOOM

 

Zoom Meeting: 898 2087 3503

Passcode: 995520

หรือ Facebook Live FB : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด