การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564

The 2021 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


ปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

เรื่อง "การปรับตัวทางประชากรหลังโควิด-19"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 

 

 


เสวนาวิชาการ

หัวข้อ “เมื่อโรคเปลี่ยนโลก: โควิด-19 กับภาวะการเกิด ตาย ย้ายถิ่น”
วิทยากร
นายแพทย์ กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล รศ.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

บทคัดย่อ

Proceeding


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด