การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564

The 2021 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


ปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

เรื่อง "การปรับตัวทางประชากรหลังโควิด 19"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 

 

 


เสวนาวิชาการ

หัวข้อ “เมื่อโรคเปลี่ยนโลก: โควิด 19 กับภาวะการเกิด ตาย ย้ายถิ่น”
วิทยากร
นายแพทย์ กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล รศ.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

บทคัดย่อ

Proceeding


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด