ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น.- 17.00 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น.- 17.00 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด