กิจกรรมของสมาคม


thumb1

ท่านสามารถ Download เอกสาร และรับชมการประชุมย้อนหลังได้ที่นี่

Download & VDO

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2565

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่: รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx
จัดโดย: สมาคมนักประชากรไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมประกอบด้วย

 • ปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
  เรื่อง "ทิศทางนโยบายในยุคเกิดน้อยกว่าตาย" โดย นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

 • เสวนาวิชาการ หัวข้อ "เมื่อเด็กเกิดน้อยกว่าคนตาย" นโยบายจะไปทางไหน นักประชากรจะมีบทบาทอย่างไร
  โดย
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล : ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คุณกวิน ศิริพานิช : บล็อกเกอร์เพจนวล

  ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การนำเสนอบทความวิชาการ

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด